Blog - brainergy Talk#5 Digital Marketing Today and Tomorrow

กิจกรรม Talk#5 กับหัวข้อ Digital Marketing Today and Tomorrow

        คนส่วนใหญ่รวมไปถึงแบรนด์ต่างๆยังมีความเข้าใจผิด ในการนำเอาการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) เข้ามาผสมรวมกับ การตลาดแบบดิจิตัล (Digital Marketing) มากเกินความจำเป็น ซึ่งในแง่มุมของการทำการตลาดแบบดิจิตัลที่ดีนั้น จะต้องมีการผสมผสานกันอย่างลงตัว หรือถึงกับการเปลี่ยนรูปแบบความคิดใหม่ให้หลุดจากสิ่งเดิมๆที่ผ่านมา 

       brainergy จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาวงการของ Digital Marketing ในประเทศไทยให้สามารถโตขึ้นและมีความทัดเทียมกับตลาดโลก โดยในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ คุณรพี โรจวีระสิงห์ จาก Mad Appe Co., Ltd. ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่คุณรพี ให้เกียรติมาเป็น Guest speaker ให้กับงาน Talk ของเราอีกครั้งจากครั้งที่แล้วคือ Talk#4 Digital Marketing and How It Helps Market Yourself

      โดยงานกิจกรรมสัมนานี้ ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคมที่ผ่าน ณ Charcoal Space เอกมัย ซอย 10 แยก 6 ด้วยการตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงาน หวังว่าเราจะได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยดีต่อไป และขอขอบคุณคุณรพี โรจน์วีระสิงห์และแขกผู้ร่วมงาน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

website  : brainergy.in.th
Facebook : www.facebook.com/brainergythai
E-mail : info@brainergy.in.th 

 
 18 August 2014 By Game Charcoal

FOLLOW US