Blog - 'Fail, Fail again. Fail better.'

     

คุณทุกคนคงเคยได้ยินสุภาษิตไทยคำว่า 'ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น' อยู่แล้วใช่มั้ย? เมื่อฟังแล้วคุณรู้สึกถึงพลังของความหมายของสุภาษิตไทยคำนี้มากน้อยเพียงใด? 

       Quote 'Fail, Fail Again. Fail Better' ของ Sumuel Beckette ความหมายของคำคำนี้อาจจะคล้ายกัน เพียงแต่ต่างกันที่พูดถึง 'ระหว่างทาง' กับ 'ปลายทาง' ของความสำเร็จแค่นั้นเอง

       เพราะคำว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น นั้นแสดงให้เห็นถึงภาพปลายทางของความฝันหรือสิ่งที่เราต้องการทำให้มันสำเร็จ แต่คำว่า Fail, Fail Again. Fail Better นั้นแสดงให้เห็นถึงภาพระหว่างทางที่เราอาจจะล้มบ้าง ทุกข์ใจบ้าง ท้อแท้บ้าง จนเราไม่อยากจะเดินต่อ เมื่อเราเริ่มลุกขึ้นอีกครั้ง  เราก็อาจจะล้มเหลวอีกครั้ง เพียงแต่ในครั้งนี้อาจล้มแล้วเจ็บตัวน้อยกว่าเดิม เพราะเราเคยมี 'ประสบการณ์' ที่ผ่านมาคอยสอนเราให้แข็งแกร่งขึ้น เมื่อใดที่ความพยายามและความตั้งใจของเรานั้นเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน เราก็สามารถทำความฝันและสิ่งที่เราต้องการให้มันสำเร็จได้อย่างภูมิใจ อย่างที่ Samuel Beckett เคยพูดไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล้มเหลว จงลองใหม่อีกที, และถ้าคุณล้มเหลวอีกครั้ง ก็จงลองพยายามอีกครั้ง และอีกครั้ง จนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จ.
 

Credit

Quote : Sumuel Beckett
ภาพประกอบ : จากหนังสือ 'It's Not How Good You Are, It's How Good You Want To Be' โดย Paul Arden

 

  

 

Samuel Beckett

 

 

 

หนังสือ 'It's Not How Good You Are, It's How Good You Want To Be' โดย Paul Arden

19 August 2014 By Game Charcoal

FOLLOW US