Blog - เป็นการทดลองที่จะทำให้คุณเปลี่ยนวิธีคิด และหัวใจคุณจะพองโต เรามาดูผลลัพธ์ของการให้ก่อนกันดู

         วันนี้เรามีเรื่องราวที่อยากจะให้คุณได้ดูกัน OCKTV ได้ทำการทดลอง Social Experiment กับคนในสังคม ด้วยการทำเป็นคนไร้บ้าน เดินขออาหารจากคนแปลกหน้า และการลองให้พิซซ่ากับคนไร้บ้านที่ไม่มีอาหารและไม่มีเงินที่จะมีโอกาสได้ทานอาหารดีๆ แล้วทีม OCKTV จึงทำเป็นคนไร้บ้าน เดินมาขอพิซซ่ากับเขา ลองดูคลิปนี้ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง "เรามีชีวิตอยู่ด้วยการได้รับจากผู้อื่น และเราดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ด้วยสิ่งที่เราให้ผู้อื่น" 

Credit : www.youtube.com/user/TheOckShow

30 October 2014 By Game Charcoal

FOLLOW US