Blog - The Mind Bank

   สมองของเราก็เป็นดังธนาคารที่จะเก็บความทรงจำต่างๆไว้มากมาย ทุกครั้งที่คุณฝากความคิดไว้ในธนาคารสมองนี้ ความคิดที่คุณฝากไว้จะโตขึ้นและกลายเป็นความทรงจำ และเมื่อคุณเริ่มใช้ความคิดหรือเผชิญกับปัญหาใดๆ คุณก็จะถอนความทรงจำนั้นออกมาจากธนาคารสมองของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งความทรงจำนี้ก็จะกลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะใช้สำหรับการสร้างความคิดใหม่ๆ 

วันหนึ่งเมื่อคุณแวะเข้าไปในธนาคารนี้และต้องการถอนความทรงจำของคุณ เพื่อที่จะนำไปสร้างเป็นความคิดในการแก้ปัญหาที่ยากที่จะตัดสินใจ  ถ้าหากคุณมีการฝากความทรงจำดีๆไว้มากมาย คุณก็จะได้รับความทรงจำดีๆ เช่นคุณเคยจำได้ไหมเมื่อคุณยังเด็กคุณเคยแก้ปัญหาแบบนี้มาแล้ว” “ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเลยและคุณทำได้ยอดเยี่ยมมาก”  ซึ่งความทรงจำดีๆเหล่านี้จะนำพาคุณให้ผ่านปัญหานี้ไปได้ แต่ในทางกลับกันถ้าคุณฝากแต่ความทรงจำที่เป็นลบเข้าไปมากๆเมื่อคุณเข้าไปใช้ธนาคารสมอง ก็จะพบกับความทรงจำที่มีแต่ความล้มเหลว ความท้อแท้ ความสิ้นหวัง ซึ่งความทรงจำเหล่านี้จะไม่อาจนำคุณออกจากปัญหาต่างๆได้เลยดังคำกล่าวของคุณ วินทร์ เลียววาริณ ที่ว่า 

การมองโลกในแง่ดีไม่อาจเปลี่ยนหนทางที่เป็นหลุมบ่อให้ราบเรียบ แต่มันช่วยเพิ่มโอกาสของการมองเห็นส่วนที่ไม่มีหลุมบ่อมากขึ้น” 

จากหนังสือ THE MAGIC OF THINKING BIG โดย DVID  J. SCHWARTZ 

 

 

18 August 2014 By Nut Charcoal

FOLLOW US