Blog - อย่าให้โลกที่เรารู้จัก...มากำหนดสิ่งที่เราเป็น

คนขาพิการ ฝันอยากเป็นนักวิ่งมาราธอน,
คนหูหนวก ฝันอยากเป็นนักดนตรีก้องโลก,
คนตาบอด ฝันอยากเป็นจิตรกร,
คนสอบได้ที่โหล่ ฝันอยากเป็นหมอ,
คนตัวเตี้ย ฝันอยากเป็นแอร์ฮอสเตจ,
...,


ทุกความฝันอาจเคยถูกย่ำยี, ดูถูก-ถากถาง, แต่สิ่งเหล่านี้มันแค่บททดสอบความตั้งใจของเราระหว่างทาง,ไม่มีข้ออ้างอะไรและคำพูดใดๆ ที่คู่ควรที่จะทำให้เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ และจะไม่ลงมือทำมัน, ขอแค่เชื่อในตัวเอง แล้วทำมันให้ได้ก็พอ...

"อย่าให้โลกที่เรารู้จัก...มากำหนดสิ่งที่เราเป็น”

ภาพประกอบ : จากหนังสือ Steal Like An Artist
 
 
 

 

 

18 August 2014 By Game Charcoal

FOLLOW US