Blog - Imagine

ผลงานชิ้นนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะนำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือการก่อวินาศกรรมใดๆ และเราอยากให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในทุกประเทศในโลกใบนี้, แท้จริงแล้วความตั้งใจลึกๆ ของงานชื้นนี้นั้นต้องการเพียงแค่ให้เราเข้าใจความสึกเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานของชาวฉนวนกาซา และอยากจะให้ถามพวกเราเองว่า “คุณจะรู้สึกอย่างไรหากเด็กๆ ในฉนวนกาซานั้นเป็นลูกของคุณ หรือบ้านที่ถูกทำลายนั้นคือบ้านของคุณเอง?”
 
เราต้องหยัดยืนและยื่นมือช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในฉนวนกาซาและดินแดนปาเลสไตน์ เฉกเช่นเดียวกับความรู้สึกผิดชอบในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน, เพื่อที่ว่า เราจะได้ส่งต่อจิตวิญญาณแห่งความรักความห่วงใย และความสงบสุขไปทั่วทั้งโลกใบนี้
 
ผลงาน Imagine โดย Jihad Abdul Haq
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 August 2014 By Game Charcoal

FOLLOW US